Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Prawa

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

  • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
    Wydział Prawa
    Ocena: pozytywna
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
    Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
    Ocena: brak danych
  • Krakowska Szkoła Wyższa im. A. Frycza-Modrzewskiego
    Wydział Prawa i Administracji
    Ocena: brak danych
  • Prywatna Wyższa Szkoła Businessu i Administracji w Warszawie
    Instytut Prawa
    Ocena: brak danych
  • Uniwersytet Gdański
    Wydział Prawa i Administracji
    Ocena: brak danych
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
    Wydział Prawa i Administracji
    Ocena: brak danych
  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
    Wydział Prawa i Administracji
    Ocena: brak danych
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
    Wydział Prawa i Administracji
    Ocena: brak danych
  • Uniwersytet Łódzki
    Wydział Prawa i Administracji
    Ocena: brak danych
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
    Wydział Prawa i Administracji
    Ocena: brak danych
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
    Wydział Prawa i Administracji
    Ocena: brak danych
  • Uniwersytet Opolski
    Wydział Prawa i Administracji
    Ocena: brak danych
  • Uniwersytet Rzeszowski
    Wydział Prawa
    Ocena: brak danych
  • Uniwersytet Szczeciński
    Wydział Prawa i Administracji
    Ocena: brak danych
  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
    Wydział Prawa i Administracji
    Ocena: brak danych
  • Uniwersytet w Białymstoku
    Wydział Prawa
    Ocena: brak danych
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
    Wydział Prawa i Administracji
    Ocena: brak danych
  • Uniwersytet Warszawski
    Wydział Prawa i Administracji
    Ocena: brak danych
  • Uniwersytet Wrocławski
    Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
    Ocena: brak danych
  • Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie
    Wydział Prawa
    Ocena: brak danych
  • Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy
    Wydział Prawa
    Ocena: brak danych
  • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
    Wydział Prawa i Administracji
    Ocena: brak danych
  • Wyższa Szkoła Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych w Gdyni
    Wydział Prawa
    Ocena: brak danych
  • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie
    Wydział Prawa
    Ocena: brak danych
  • Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu
    Wydział Zamiejscowy w Kutnie
    Ocena: brak danych
  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
    Wydział Prawa i Administracji
    Ocena: warunkowa

Publikacje

Szanowni Państwo,
możecie umieszczać swoje publikacje w naszym serwisie, wysyłając je pod adres pwa@pwa.edu.pl
Materiał powinien zawierać: tytuł, treść oraz autora. Ponadto należy umieścić informację: „Zapoznałem się z regulaminem pwa.edu.pl i ekceptuję jego warunki”.

Regulamin dostępny jest tutaj ».


Link do http://www.wwsi.edu.pl/